Polityka prywatności


Informacje Ogólne

Zakłady Chemiczne „GÓRA” Janusz Głowacki (zwany dalej Z.Ch. „GÓRA”) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Z.Ch. „GÓRA” i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie internetowej http://zch-gora.pl/PL/O_firmie/Polityka_Prywatnosci.html

Z. Ch. „GÓRA” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim (za wyjątkiem uprawnionych organów państwowych) danych osobowych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Przez dane osobowe rozumie się: nazwę Państwa firmy, nazwisko właściciela i osób z nami współpracujących, adres, telefony, e-mail oraz NIP i REGON.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do Z.Ch. „GÓRA” oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Z.Ch. „GÓRA”.

Z.Ch. „GÓRA” daje możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych (w celu całkowitego usunięcia danych udostępniamy adres: kontakt@zch-gora.pl w celu kontaktu w tej sprawie).

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu należącego do Z.Ch. „GÓRA” możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Newsletter

Rejestracja w serwisie internetowym www.zch-gora.pl wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wybranych danych osobowych, a w szczególności adresu email, do wysyłania wiadomości z aktualnościami związanymi z ofertą Z.Ch. „GÓRA”.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania wspomnianych wyżej wiadomości mailingowych prosimy o wpisanie do odpowiedniego pola w zakładce Oferta / Newsletter, lub Strona Główna adresu e-mail na który dostarczane są obecnie aktualności oraz o zaznaczenie opcji WYPISZ.

Newsletter

Z.Ch. „GÓRA” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Z.Ch. „GÓRA” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisów, usług i produktów (np. zmiany w kartach charakterystyki, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies („Ciasteczka”)

Niektóre obszary serwisów należących do Zakłady Chemiczne „GÓRA” Janusz Głowacki mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.